Post Image
11

C# Veri Türleri

C # programlama dilinde Veri Türleri , uygulamamızda integer, float, string, vb. Gibi parametrein tutabileceği bir veri cinsini açıklamak amacıyla kullanılır. Veri Tipleri C# gibi bir dilin her yerinde kullanılmaktadır. Güçlü yazılmış bir dil bulunduğu amacıyla, parametrelerle alakalı olan bölgede göreceğiniz gibi, her parametre beyan etmek dilediğiniz vakit hangi veri tarzına kullanacağınızı derleyiciye bildirmeniz gerekir. Bu bölgede en çok sarfedilen veri tiplerinin bazılarına ve nasıl çalıştıklarına bakacağız.

bool en kolay veri tiplerinden biridir. Sadece 2 dşayet içerir – hatalı ya da doğru. Bool tarzı şayet ifadesi gibi mantıksal operatörler kullanılırken manaya yönünden önemlidir.

int integerın kısa hali, ondalık rakamlar harici numaraları depolamak amacıyla bir veri türüdür. Sayılarla çalışırken, int en sık sarfedilen veri tipidir. İntegerlar C# içerisinde, depolamaları gereken numara büyüklüğüne göre birkaç değişik veri çeşidine sahiptir.

string birkaç chardan oluşup, makale depolamakta kullanılır. C#’ta, stringler sabittirler, oluşturulduktan sonra katiyen değişmezler. String değiştiren bir metod kullanırken, asıl string değişmez – yerine yeni bir string döner.

char bir tek karakteri depolamak amacıyla kullanılır.

float ondalık sayıları barındırabilen numaraları depolamak amacıyla sarfedilen veri tiplerinden biridir.

Bunlar C#’taki en esas veri tipleridir.

C # Veri Türlerini Tanımlamanın Sözdizimi

Aşağıda, c # programlama dilinde veri türlerini tanımlamanın sözdizimi verilmiştir.C#

[ Veri Türü ] [Değişken Adı];
[ Veri Türü ] [Değişken Adı] = [Değer];

Yukarıdaki sözdizimini gözlemlerseniz, derleyiciye parametrein hangi tür bilgileri tutabileceğini ya da parametrein hangi veri çeşidine ait olduğunu söylemek amacıyla parametre adından evvelce lüzumlu bir veri türü ekledik .

[Veri Türü] – Değişkenin tamsayı, dize, ondalık vb. Tutabileceği bir veri türüdür.

[Değişken Adı] – Uygulamamızdaki değerleri tutan değişkenin adıdır.

[Değer]  – Değişkene gerekli bir değeri atama.

Şimdi c # uygulamalarımızda Veri Türlerinin nasıl kullanılacağını örneklerle göreceğiz.

C # Veri Türleri Örneği

Aşağıda, c # programlama dilinde veri türlerini kullanma örneği verilmiştir.C#

namespace Tutlane
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int number = 10;
      string name = "Suresh Dasari";
      double percentage = 10.23;
      char gender = 'M';
      bool isVerified = true;
    }
  }
}

Yukarıdaki c # veri çeşitleri örneğini gözlemlerseniz, gereksinimlerimize göre değişik veri çeşitlerine sahip aniden çok parametre tanımladık .

C # ‘da Veri Türleri

C # programlama dilinde, 3 farklı veri tipimiz var, bunlar

TürVeri tipleri
Değer Veri Türüint, bool, char, double, float vb.
Referans Veri Türüstring, class, object, interface, delegate, etc.
İşaretçi Veri TürüPointers.

C # Değer Veri Türleri

C # ‘da, Değer Veri Türleri parametre değerini direk bellekte depolar . C # ‘da, değer veri çeşitleri hem işaretli hem de işaretsiz değişmezleri kabul eder.

Aşağıdaki tablo c # programlama dilindeki değer veri türlerini hafıza ebatı ve değer aralığı ile eş güdümlü listeler.

Data Type.NET TypeSizeRange
byteByte8 bits0 to 255
sbyteSByte8 bits-128 to 127
intInt3232 bits-2,147,483,648 to 2,147,483,647
uintUInt3232 bits0 to 4294967295
shortInt1616 bits-32,768 to 32,767
ushortUInt1616 bits0 to 65,535
longInt6464 bits-9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807
ulongUInt6464 bits0 to 18,446,744,073,709,551,615
floatSingle32 bits-3.402823e38 to 3.402823e38
doubleDouble64 bits-1.79769313486232e308 to 1.79769313486232e308
boolBoolean8 bitsTrue or False
decimalDecimal128 bits(+ or -)1.0 x 10e-28 to 7.9 x 10e28
DateTimeDateTime0:00:00am 1/1/01 to 11:59:59pm 12/31/9999

C # Referans Veri Tipleri

C # ‘da, Referans Veri Türleri parametre kıymetli bir hafıza adresi içerecektir zira referans çeşitleri parametre değerini direk hafızate saklamayacaktır.

Aşağıdaki tablo, hafıza ebatı ve değer aralığı ile c # programlama dilindeki referans veri türlerini listeler.

Data Type.NET TypeSizeRange
stringStringVariable Length0 to 2 billion Unicode characters
objectObject

C # İşaretçi Veri Türleri

C # ‘da, İşaretçi Veri Türleri , parametre değerin bir hafıza adresini içerecektir . İşaretçi ayrıntılarını alabilmek amacıyla c # dilinde iki simge ve işareti (&) ve yıldız işareti (*) var.

Aşağıda, işaretçi tipini c # programlama dilinde bildirmenin sözdizimi verilmiştir.C#

type* test;

Aşağıda, c # programlama dilinde işaretçi tipini tanımlama örneği verilmiştir.C#

int* a;
int* b;

Aşağıdaki tablo, c # programlama dilinde bulunan farklı tip işaretçi sembollerinin ayrıntılarını listeler.

SembolİsimAçıklama
&Adres OperatörüBir değişkenin adresini belirlemek faydalıdır.
*Dolaylı Yönlendirme OperatörüBir adresin değerine erişmek faydalıdır.

Gereksinimlerimize göre c # uygulamalarındaki veri türlerini bu şekilde kullanabiliriz. 

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın